Ledningsoplysninger

Graveaktører, dvs. entreprenører, bygherrer, offentlige myndigheder og andre, som erhvervsmæssigt udfører gravearbejde, har pligt til at forespørge i Ledningsejerregisteret (LER), før de påbegynder et gravearbejde.

Formålet med LER er at reducere antallet af graveskader på de forsyningsledninger, der er gravet ned i jorden.

Find LER på www.ler.dk.