Bliv autoriseret til at udføre fjernvarme installationer i vores område

For at kunne udføre arbejde på en ejendoms fjernvarmeinstallation i vores forsyningsområde, er det et krav, at du er autoriseret af Energi Ikast. 

Følgende krav skal være opfyldt for at opnå autorisation:

  • Firmaet skal have gældende vvs-autorisation, og den autorisationshavende skal have ansættelsesforhold i firmaet
  • Firmaet skal være medlem af en brancheforening, som har aftale med Dansk Fjernvarme vedr. sikkerhedsstillelse
  • Energi Ikast skal have modtaget autorisations dokumenter, som bekræfter ovenstående, før installationsarbejde startes op
  • Arbejdet skal ske i henhold til vores almindelige og tekniske leveringsbestemmelser

Ønsker du at søge om autorisation, skal du kontakte os via nedenstående tlf. eller e-mail. Vi sender dig et informationsbrev sammen med en række dokumenter, eller du kan hente dokumenterne her: 

For at få autorisation skal du:

  • Underskrive og returnere et sæt ’Autorisationsbestemmelse’ til Energi Ikast
  • Sende os en kopi af en evt. autorisation som vvs-installatør eller på anden måde dokumentere §1 i vores Autorisationsbestemmelser
  • Stille en sikkerhedsgaranti på min. kr. 10.000

Du kan vælge selv at stille f.eks. en bankgaranti på kr. 10.000 eller du har muligvis allerede en garantiordning via et medlemskab af en faglig organisation.

Kontakt vores tekniske afdeling, hvis du har spørgsmål herom. 

Tlf.: 96 60 02 66

E-mail: beo@energi-ikast.dk