Hvis du har elvarme, kan du søge om reduktion af elafgift

Bor du i en elopvarmet bolig? 

Så kan du søge om reduktion af elafgift. Det er en besparelse på elafgiften, som du kan søge om hos Bygnings- og Boligregistret (BBR). 

Du kan få reduktion for det forbrug, der ligger over 4.000 kWh pr. år, hvis el er den primære opvarmningsform i din helårsbolig, dit sommerhus eller din feriebolig.

Hvis du ejer din bolig
Ejer du selv din bolig, kan du downloade et BBR-skema og udfylde og sende det til din kommune. Når du har fået din kommunes godkendelse, kan du sende det tilbage til os: Energi Ikast, Europavej 2, 7430 Ikast 

Hvis du lejer din bolig
Lejer du din bolig, skal du udfylde BBR-skemaet og få ejeren eller administratoren til at bekræfte oplysningerne, inden du får din kommunes godkendelse og derefter sender det tilbage til os: Energi Ikast, Europavej 2, 7430 Ikast.

Hent BBR skema her.

Sådan bliver din elafgift beregnet, hvis du har solcelleanlæg

Det kan være særligt svært at gennemskue beregningerne af elafgiften, når solcelleanlæg bliver taget med ind i regnestykket. Vi har derfor suppleret med et par eksempler nedenfor. Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til os, hvis du har spørgsmål.

SKAT har den 28. september 2015 præciseret, hvordan elafgiften skal beregnes for kunder, der både har elvarme og solceller. For at få den reducerede elafgift skal følgende betingelser være opfyldt.

  • Det pågældende solcelleanlæg skal enten være omfattet af årsbaseret nettoafregning eller timebaseret nettoafregning. Er anlægget ikke omfattet af en af disse nettoafregningsordninger, skal der betales fuld afgift af al el købt fra forsyningsnettet.
  • Boligen skal være registreret i Bygnings- og Boligregistret (BBR) som en bolig, der primært er opvarmet med el. Desuden skal man være registret som elvarmekunde hos sit lokale netselskab.

Eksempel 1

Målt leveret solcelle-el til det kollektive net  3.000 kWh
Målt elforbrug leveret fra det kollektive net 8.000 kWh
   
Solcelle-el der modregnes 3.000 kWh
Elforbrug til fuld afgift 1.000 kWh
Elforbrug til elvarmesats (reduceret afgift) 4.000 kWh

Eks på reduceret elafgift v solceller

Eksempel 2

Målt leveret solcelle-el til det kollektive net  5.000 kWh
Målt elforbrug leveret fra det kollektive net 6.000 kWh
   
Solcelle-el der modregnes 5.000 kWh
Elforbrug til fuld afgift 0 kWh
Elforbrug til elvarmesats (reduceret afgift) 1.000 kWh

Eks 2 på reduceret elafgift v solceller