Bestyrelsen i Energi Ikast

Selskabets bestyrelse er valgt på generalforsamlingen, hvor alle andelshavere har stemmeret. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for 3 år ad gangen. På den ordinære generalforsamling afgår henholdsvis 1, 2 og 2 medlemmer. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsesformand Bjarne Andersen Tiltrådt 9. maj 2006 På valg 2024
Næstformand Dan Risom Foldager  Tiltrådt 7. maj 2018 På valg 2024
Bestyrelsesmedlem Annette Mosegaard  Tiltrådt 3. maj 2011 På valg 2023
Bestyrelsesmedlem Bruno Gade Nielsen Tiltrådt 4. maj 2010 På valg 2022
Bestyrelsesmedlem Poul Færch Tiltrådt 4. maj 2010 På valg 2022
I varmeselskabet er der 2 bestyrelsesmedlemmer mere, som repræsenterer henholdsvis Engesvang-Moselund Kraftvarmeværk og Bording Kraftvarmeværk.

Engesvang-Moselund Kraftvarmeværk Martin Eriksen
Bording Kraftvarmeværk Jakob Lauridsen

 

Bestyrelse

Image
BJARNE ANDERSEN
BJARNE ANDERSEN
Bestyrelsesformand
Image
ANNETTE MOSEGAARD
Image
BRUNO GADE NIELSEN
Image
Dan Risom Foldager - Bestyrelsesmedlem Energi Ikast
DAN RISOM FOLDAGER
Bestyrelsesmedlem
Image
MARTIN ERIKSEN
MARTIN ERIKSEN
Bestyrelsesmedlem og repr. for Engesvang-Moselund Kraftvarmeværk
Image
JAKOB LAURIDSEN
JAKOB LAURIDSEN
Bestyrelsesmedlem og repr. for Bording Kraftvarmeværk