Velkommer til Tesla! Og alle andre elkunder, der vil ha’ mer’ strøm!

Den grønne transformerstation brummer svagt, når Teslas superchargere kører med 250 kW - Foto af Rune Kaldau


Det er altid kærkomment med nye kunder i butikken. Og en erhvervskunde som Tesla, der bruger masser af strøm, er selvfølgelig ingen undtagelse.

Øget efterspørgsel
Energi Ikast arbejder konstant med at renovere ledningsnettet. Både erhvervsliv og private efterspørger større og større mængder strøm, så elnettet har brug for at blive udbygget og vedligeholdt, hvis det fortsat skal kunne levere. ”Vi skal hele tiden følge med i udviklingen, men vi er godt rustet til de kommende år. Vi har ekstra kapacitet, så vi kan levere, når der kommer flere elbiler og flere varmepumper i vores forsyningsområde. Men det kan vi jo kun fordi vi hele tiden sørger for at holde elnettet ved lige,” siger Carsten Aagaard, driftsleder i Energi Ikast El Net A/S.

Energi Ikast leverer kabler og ”et grønt skur”
Den nye Tesla V3 supercharger ligger lige overfor Energi Ikasts hovedkvarter på Europavej, så det var ikke flere kilometer kabel, der skulle lægges ned for at Tesla kunne få strøm. Der skulle sættes et lille grønt skur op, som i fagsprog hedder en transformerstation, og så skulle den kobles på ledningsnettet. Transformeren forsyner i øvrigt også MacDonalds og der kan tilsluttes flere virksomheder, hvis det bliver nødvendigt i fremtiden.

En ladestation med smæk på
Det er nødvendigt at holde styr på strømmen for der er knald på, når bilerne bliver ladet op. De nye V3 superchargere er dobbelt så hurtigere som de andre ladere rundt om i landet. Det betyder, at den nyeste Teslamodel kan lade op til at køre 120 km på blot 5 minutter. Når en Tesla-kunde kører ind og sætter sin bil til opladning, så løber strømmen fra Energi Ikasts transformerstation til Tesla-transformeren og videre derfra til den supercharger som bilen holder ved.

Transformerstationen fordeler strømmen til Tesla, MacDonnalds og andre kunder - Foto af Rune Kaldau
Transformerstationen fordeler strømmen til Tesla, MacDonnalds og andre kunder. Foto: Rune Kaldau

Overbelastningsfejl minimeres i fremtiden
For at forebygge fremtidige overbelastninger i ledningsnettet, er Energi Ikast El Net i gang med at installere et netovervågningssystem, som udnytter data fra de nye elmålere, der er installeret i hele forsyningsområdet. På baggrund af data kan systemet hjælpe til at nettet udbygges de steder, hvor behovet opstår for mere forbrug (elbiler, varmepumper) eller produktion (solceller). ”Det nye system kan altså hjælpe os til at minimere overbelastninger på hele vores lavspændingsnet”, uddyber Carsten Aagaard.

Et bæredygtigt valg
Nogle af kablerne, der bliver udskiftet, er næsten 60 år gamle. Der ligger altså fortsat en stor opgave i at få udskiftet de mange ledninger, der ligger under vores fortove og veje. Ledningsnettet skal være bæredygtigt og det skal kunne klare den store belastning i fremtiden. Der er derfor mange hensyn i forbindelse med vedligeholdelsen og udbygningen af elnettet . ”Det er klart, at vi skal underbygge den grønne omstilling som hele samfundet er i gang med. Derfor overvejer vi også nøje, hvad der kan betale sig, når der graves nye kabler ned,” forklarer Carsten Aagaard.

Skrevet af kommunikationsmedarbejder, Rune Kaldau

Driftsleder Carsten Aagaard viser de moderne kalber, der erstatter de gamle rustne oliekabler - Foto af Rune Kaldau
Driftsleder Carsten Aagaard viser de moderne kalber, der erstatter de gamle rustne oliekabler. Foto: Rune Kaldau

Fakta:

  • Teslas nye V3 supercharger er den første i Danmark og en vigtig del af Teslas udbygning af ladenetværket i Danmark.
  • Energi Ikast renoverer over 2 km elkabler om året.