Generalforsamling i Energi Ikast 27. maj - sæt kryds i kalenderen

Generalforsamling Energi Ikast amba 2020


Som kunde er du andelsejer i Energi Ikast og på generalforsamlingen har du mulighed for at blive hørt og yde indflydelse. På trods af corona er det lykkedes os at finde en dato til afholdelse af dette års generalforsamling allerede inden sommerferien og alle er velkomne her på Europavej 2 i Ikast.

Vi tager i mod forslag 
Alle andelsejere kan stille forslag som vil blive taget op til behandling på generalforsamlingen. Hvis du har et forslag, som du ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling den 27. maj, så skal vi i henhold til vores vedtægter have modtaget forslaget senest den 5. maj 2021. Man kan aflevere forslag på
Energi Ikasts kontor eller på mail: info@energi-ikast.dk

Som altid vil der være lidt vådt og tørt ved arrangementet. Vi starter kl. 19 og som regel tager en generalforsamling mellem en og to timer alt efter, hvor mange punkter der er på dagsordenen.

Tilmelding
For at deltage skal du have afhentet et adgangskort til generalforsamlingen i vores reception på Europavej 2 i Ikast. Adgangskortene kan man afhente fra d. 13. maj og frem til fire dage før generalforsamlingen.

Vi tager selvfølgelig de nødvendige forholdsregler og følger myndighedernes retningslinjer i forhold til corona. Deltagere skal derfor kunne forevise coronapas eller negativ test på anmodning.

Så sæt kryds i kalenderen og vær med til at yde indflydelse i dit lokale energiselskab.

Indkaldelse
Nedenstående dagsorden er annonceret i den officielle indkaldelse i Ikast Avis onsdag d. 28. april. 

Indkaldelse til Generalforsamling i Energi Ikast AmbA 2021